Välkommen till ‌MTM:s beställningsportal

Här kan du som bibliotekarie på högskola göra beställningar av tillgänglig kurslitteratur, och du som bibliotekarie på folk- eller skolbibliotek kan lämna förslag.

Behöver du hjälp med beställningsportalen kan du alltid kontakta Svarstjänsten via telefon eller mail.

E-post: info@mtm.se
Telefon: 040-653 27 10 (öppettider måndag till fredag kl 08.30–12.00)

MTM's olika tjänster